Covid-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuwe variant van het coronavirus (SARS-CoV-19). SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome (vertaald: ernstig acuut ademhalingssyndroom). Het virus verspreidt zich via ademhalingsdruppels (niezen, hoesten) en tijdens nauw persoonlijk contact. Besmetting vindt plaats via de neus en kenmerkt zich in een vroeg stadium door luchtwegklachten en koorts. In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen en aantastingen in de reuk of smaak ontstaan.

De infectie kan worden overgedragen door asymptomatische, presymptomatische en symptomatische dragers. De gemiddelde incubatietijd is 5 dagen. Ruim 97,5 procent van de mensen die symptomen ontwikkelen doet dit binnen 11,5 dagen. Bij 80 procent van de mensen gaat de ziekte voorbij met milde symptomen en zonder ziekenhuisopname. 20 procent ontwikkelt ernstige klachten zoals ademhalingsproblemen, pijn op de borst of neurologische symptomen. Sterftegevallen zijn meestal mensen met onderliggend lijden (risicofactoren), zoals mensen met diabetes, obesitas of auto-immuunziektes.

LET OP! Raadplaag bij milde tot zware klachten altijd uw huisarts.
Milde symptomen:

·         Verkoudheidsklachten (loopneus/niezen/zere keel)

·         Hoest

·         Verhoging/koorts

·         Verhoogde sputumproductie

·         Moeheid/vermoeidheid

·         Ook gemeld: diarree, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken, bindvliesontsteking, aangetast smaak- of reukvermogen

Zware (ernstige) symptomen:

·         Koorts >38 graden

·         Kortademigheid/benauwdheid

·         Huiduitslag of verkleuringen van de vingers en tenen

·         Longontsteking (pneumonie)

·         Acuut respiratoir stress syndroom (shocklong)

·         Septische shock

Binnen onze praktijk richt de behandeling van een Coronabesmetting zich op het ervoor zorgdragen dat het virus minder kans krijgt zich te vermenigvuldigen in het lichaam waardoor patiënten de ziekte Covid-19 minder heftig doormaken en minder restverschijnselen ondervinden na herstel.
Het, na positief te zijn getest, snel starten met de behandeling draagt bij aan de kans op het minder ernstig ziek worden.