Wanneer je een ziekenhuis binnen stapt word je via routebordjes naar je bestemming geleid. Voor elk onderdeel van ons lichaam is er een aparte afdeling en een aparte specialist.
Maar wat als gezondheidsklachten juist ontstaan door het niet meer goed samenwerken van twee systemen of meer? Als organen en systemen in ons lichaam niet meer goed communiceren met elkaar?
Een probleem bestaat zelden in isolatie. En vooral als het langer duurt krijgt het meer consequenties. Daarom is de oplossing bij chronische gezondheidsklachten een geïntegreerde oplossing die niet op symptomen focust maar op de hele mens: de klinische psycho-neuro-immunologie; Dè behandelmethode van de dwarsverbanden.

Klinische Psycho-Neuro-Immunologie (kPNI) is een snel groeiende wetenschap die de samenhang onderzoekt tussen onze psyche, ons immuunsysteem, onze hersenen en ons hormoonstelsel. Nadruk ligt op de betekenis van deze processen voor de dagelijkse praktijk. Wat gebeurd er als we ziek worden? Hoe kan deze kennis bijdragen aan de genezing, alsook het voorkomen van chronische die zo typisch voor onze westerse samenleving zijn?

De wetenschap van kPNI is gebaseerd op de ontdekking dat ieder menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurende communiceert met andere organen en cellen en het feit dat ieder mens als zodanig een ‘netwerk’ is van communicerende. Daarnaast maakt de mens ook deel uit van sociale structuren die ook weer invloed hebben op het interne communicatiesysteem.
De communicatie is van belang om goed te kunnen reageren op steeds veranderende omstandigheden.
Gezondheid is afhankelijk van de mogelijkheid van het lichaam om te kunnen reageren op de veranderingen in de omgeving.
kPNI maakt gebruik van de inzichten uit vele wetenschapsgebieden. Door het samenbrengen van deze inzichten vallen de puzzelstukjes in elkaar en krijgen we een indruk van het groter geheel. Biologie en evolutionaire geneeskunde, biomedische wetenschappen, psychologie, gedragswetenschappen en epigenetica leveren allemaal een belangrijke bijdrage aan de kPNI.