Momenteel komen er steeds meer verhalen van mensen die ogenschijnlijk genezen zijn van een infectie door het Coronavirus die langdurig moe blijven, spierpijnen houden en het gevoel hebben in een soort mist te leven zodat je niet helder kunt denken. In de pers spreekt men dan van “de vergeten Coronagroep”.
De reguliere geneeskunde begrijpt de oorzaak niet en weet ook niet hoe deze problemen moeten worden aangepakt.

In onze praktijk hebben we veel ervaring met deze klachten. Deze klachten zijn het gevolg van een ontregeling in de Mitochondriën, de batterijen in onze cellen die zorgen dat er energie beschikbaar is voor al onze levensfuncties. Zonder energie gebeurt er niets in ons lichaam, en als er te weinig energie (door wat voor oorzaak ook) wordt geproduceerd, dan geeft dat op talloze terreinen gezondheidsproblemen.
Helaas wordt er aan deze zaken door de meeste artsen geen aandacht gegeven.

HDB-Vitaal richt zich op het herstel van de energie na het doormaken van een Corona-infectie.

Restklachten na Covid-19 Oorzaak/ aandoening
Aanhoudende vermoeidheid Terugkerende virale infectie of mitochondriale dysfunctie
Kortademigheid, drukkend gevoel op de borst Beschadiging van longen/ longweefsel
Slaapproblemen, concentratieproblemen, depressief gevoel Neurotropisme
Spierzwakte Afbraak spierweefsel


Voor een consult met betrekking tot behandeling van restklachten na Covid-19 kan in de meeste gevallen volstaan worden met een E-consult. De kosten hievan bedragen € 30,00.
Wilt U meer informatie of een afspraak, neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.
Voor alle duidelijkheid, we nemen alleen cliënten in behandeling die regulier gezien genezen zijn van een Corona-infectie.